Dung lượng up lên Myxteam tối đa bao nhiêu ?

Lưu trữ trên myXteam giống như lưu trữ trên Google driver, Dropbox, One driver.

Nên myXteam có thể lưu trữ được tất cả các file như excel, hình ảnh, file nén, file card......

Dung lượng file up lên myXteam như sau:

Đối với nhóm chat:

  • File đính kèm tối đa 25 MB

  • Hình ảnh đính kèm tối đa 10 MB.

Đối với công việc:

  • File trong tài khoản trả phí là 1 GB, file trong tài khoản miễn phí là 25 MB.

  • Hình ảnh đính kèm tối đa 10 MB và độ phân giải < 2K (2048 x 1536), nếu độ phân giải lớn hơn 2K, myXteam sẽ tự resize lại cho phù hợp.

Bạn muốn giữa nguyên file gốc trong trường hợp này thì nên nén file đó lại (dạng Zip hay Rar) rồi đưa lên myXteam.

Lưu ý: khi bạn được mời vào tham gia với tài khoản trả phí thì sẽ được sử dụng việc up dung lượng như tài khoản trả phí.

Tùy vào gói đăng ký mà có dung lượng lưu trữ tối đa, có thể kiểm tra dung lượng còn lại của tài khoản tại: https://workdone.myxteam.com/drive/listvie

VD: Gói VIP 1: 100 GB

Gói VIP 2: 1000 GB

Gói VIP 3: 5000 GB

Ngoài ra MyXteam hỗ trợ link với google driver, dropbox hay onedriver nên khi up dung lượng lớn hơn có thể dùng chức năng này trong công việc.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated