Nâng cấp dung lượng

Trải qua quá trình làm việc lâu dài, dung lượng của bạn sẽ ngày càng đầy và đạt đến giới hạn dung lượng gói bạn đang sử dụng. Lúc này bạn có thể lựa chọn nâng cấp dung lượng các gói sau :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated