Quản lý Team và Thành viên Team

Chỉ có tài khoản VIP hoặc được phân quyền là chủ Workspace mới tạo và quản lý TEAM

Thêm mới & hiệu chỉnh Team

Bạn chọn vào dấu cộng ở thanh menu bên trái và chọn "Tạo Team".

Bạn đặt tên cho TEAM là "Thông tin chung" hoặc "Team chung"..., và nhấn "Lưu". Hệ thống sẽ nhảy qua phần kế tiếp để thêm thành viên vào trong team mình. Tên gọi có thể chỉnh sửa được nên có thể đặt tên theo mong muốn triển khai.

Chỉnh sửa tên: bạn chọn vào hình bánh răng cài đặt trên team, chọn "Cập nhật Team" và sửa lại tên theo mong muốn

Quản lý thành viên TEAM

2 cách để thêm thành viên vào Team:

  • Thêm thành viên vào Team bằng Email.

  • Thêm thành viên vào Team bằng cách mời từ Team khác.

Khi ở màn hình thêm thành viên thì tiếp tục thêm thành viên, nếu đã thoát màn hình thì chọn lại team.Tại team cần thêm thành viên, bạn nhấp vào bánh răng, chọn mục "Quản lý thành viên".

Lưu ý: chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này.

1. THÊM THÀNH VIÊN TỪ EMAIL.

Bạn chọn mục "Thêm từ Email", sau đó điền email của thành viên, nhấp ENTER để hệ thống ghi nhận tài khoản, nếu muốn mời thêm các thành viên khác thì bạn lặp lại bước này. Sau đó nhấn nút "Mời thành viên" để thêm.

Sau khi mời hệ thống hiển thị thành viên bạn mới thêm vào:

2. THÊM THÀNH VIÊN TỪ TEAM KHÁC. CHỈ DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN

Bạn vào "Quản lý thành viên", chọn mục "Thêm từ team ".

Sau đó lựa chọn Team có thành viên cần mời vào, chọn thành viên và nhấn "Mời thành viên".

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated