Cài đặt nhắc việc

Bạn có thể dùng chức năng nhắc việc để nhắc nhở cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng, cần giải quyết vào đúng thời điểm đó.

Lưu ý: Tính năng trên điện thoại dùng để phục vụ các thao tác nhanh, nên bạn sẽ không thể cài đặt chi tiết nhắc việc như trên máy tính.

1. Cài đặt nhắc việc công việc lớn.

Bạn vào công việc cần nhắc việc, chọn dấu cộng tại góc bên phải phía trên màn hình.

Bạn chọn mục "Tạo nhắc việc".

Bạn chọn ngày, giờ cần nhắc việc, có cần lặp lại nhắc việc hay không, có cần nhắc cả khi công việc đã hoàn thành hay không. Sau khi cài đặt, bạn nhấn "Cập nhật" để lưu nhắc việc.

Để gỡ bỏ nhắc việc, bạn chọn lại dấu cộng tại góc bên phải phía trên màn hình, và nhấn "Cập nhật nhắc việc".

Sau đó bạn chọn "Gỡ bỏ lời nhắc".

Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận gỡ bỏ, bạn nhấn "Có" để gỡ nhắc việc.

2. Cài đặt nhắc việc công việc con.

Tại vị trí công việc con cần nhắc việc, bạn chọn biểu tượng đồng hồ màu xám.

Bạn chọn ngày, giờ cần nhắc việc, có cần lặp lại nhắc việc hay không, có cần nhắc cả khi công việc đã hoàn thành hay không. Bạn nhấn "Cập nhật" để lưu nhắc việc.

Sau khi cài đặt thành công, biểu tượng đồng hồ sẽ chuyển thành màu vàng.

Để gỡ bỏ nhắc việc, bạn nhấn vào biểu tượng đồng hồ màu vàng và nhấn "Gỡ bỏ lời nhắc".

Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận gỡ bỏ, bạn nhấn "Có" để gỡ nhắc việc.

Bạn có thể xem thêm:

Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated