Xem tiến độ công việc của nhân viên

Xem tiến độ công việc của từng nhân viên giúp bạn kiểm tra được sự phân bổ công việc theo từng mốc thời gian và kiểm tra tiến độ công việc xem đã hoàn thành hay chưa.

Để xem tiến độ của 1 thành viên, bạn vào Danh bạ, tại vị trí thành viên cần xem, bạn nhấn dấu 3 chấm.

Bạn chọn mục Xem hồ sơ.

Hệ thống sẽ hiển thị ra hồ sơ của thành viên đó, bao gồm Timeline và mục Việc của tôi, bạn chọn vào Việc của tôi để xem các công việc của thành viên.

Tại đây, bạn có thể xem được các công việc của thành viên đó trong từng kế hoạch, dấu tick phía trước công việc đó thể hiện thành viên đã hoàn thành công việc hay chưa.

Ngoài ra, bạn có thể lọc công việc theo thời gian hoặc theo tính chất của công việc (chưa hoàn thành hay đã hoàn thành). Bạn chọn dấu 3 gạch bên góc phải phía trên màn hình.

Tại đây, bạn lựa chọn theo trạng thái công việc, thời gian thực hiện công việc, hay các công việc thành viên được gán hay gán cho người khác.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated