WORKCHAT ANDROID

Trên thiết bị dùng hệ điều hành Android, bạn vào CH Play tải app Myxteam Workchat, sau đó đăng nhập tài khoản Myxteam của bạn vào. Đây là nền tảng nhắn tin, trò chuyện trao đổi trong quá trình làm việc sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả, tương tác nhanh chóng hơn.

Last updated