Mặc định trường tùy chỉnh gán cho toàn bộ công việc trong kế hoạch

Để đặt/bỏ mặc định trường tùy chỉnh cho toàn bộ công việc, bạn phải là chủ workspace, admin workspace, admin team và chủ kế hoạch

Để thêm trường tùy chỉnh vào kế hoạch, ta vào mục cài đặt góc trên bên phải màn hình có biểu tượng bánh răng. Sau đó click chọn mục tính năng "Trường tùy chỉnh" có trong danh sách này

Ở danh sách trường tùy chỉnh của kế hoạch, click chọn trường thông tin mà bạn muốn tự động thêm vào toàn bộ công việc có trong kế hoạch (kể cả công việc mới tạo)

Để bỏ mặc định của trường thông tin đó, làm tương tự như hình dưới, khi trường tùy chỉnh đó được đặt làm mặc định sẽ hiển thị như hình dưới. (Lưu ý khi trường tùy chỉnh đó đã được ghi nhận thông tin bạn nhập vào thì khi bỏ mặc định trường thông tin đó vẫn còn giữ nguyên trong công việc đó, những công việc còn lại chưa nhập thông tin vào trường tùy chỉnh đó khi bỏ mặc định sẽ xóa bỏ trường tùy chỉnh đó khỏi công việc)

Trong các trường tùy chỉnh hiện thị như hình dưới, trường thông tin nào có kiểu chữ màu vàng cho biết đó là trường mặc định, trường nào hiển thị chữ màu đen là trường thông tin được thêm vào từ công việc (không mặc định)

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated