Muốn xóa thành viên ra khỏi không gian làm việc của công ty bằng cách nào ?

Trong quá trình làm việc sẽ gặp những trường hợp nhân viên nghỉ việc tại công ty, lúc này bạn cần xóa thành viên này ra khỏi Workspace ( mời thành viên ra khỏi không gian làm việc của công ty, nhưng tất cả dữ liệu công việc của bạn vẫn còn ở nguyên đó, chỉ có thành viên là đi ra) thì ta làm theo 1 trong 2 cách sau :

Cách 1 : Xóa từ cửa sổ Workadmin

Đầu tiên bạn mở của sổ Workadmin ra, chọn mục "Thành viên" , sau đó click chọn vào thành viên muốn xóa ra khỏi không gian làm việc của công ty (giống như hình phía dưới) rồi chọn "Xóa thành viên" .

Lúc này, sẽ hiện ra thông báo xác nhận 1 lần nữa, nếu vẫn muốn tiếp tục bạn nhập mã vào và chọn xóa :

Cách 2 : Xóa từ cửa sổ Workdone

  • Xóa từ Team : Đầu tiên bạn chọn biểu tượng "bánh răng" của Team có chứa thành viên muốn xóa, sau đó chọn "Quản lý thành viên" và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây.

Lúc này, hệ thống muốn xác nhận lại một lần nữa, nếu vẫn muốn xóa bạn chọn "Có, tiếp tục". Khi xóa khỏi Team thì thành viên này cũng sẽ xóa khỏi tất cả các kế hoạch có trong team này.

  • Xóa từ Kế hoạch : Đầu tiên bạn chọn biểu tượng "bánh răng" của Kế hoạch có chứa thành viên muốn xóa, sau đó chọn "Quản lý thành viên" và làm theo hướng dẫn như hình dưới đây.

Lúc này bạn có thể chọn thành viên muốn xóa ra khỏi Kế hoạch, tuy nhiên để xóa Admin Team hoặc Chủ kế hoạch thì ta sẽ xóa từ cửa sổ Workadmin hoặc Xóa từ Team, tại đây ta chỉ có thể xóa các thành viên bình thường khác.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated