myXteam V2.0 có gì mới !
Cám ơn quí khách hàng đã tin dùng myXteam thời gian qua. Sau thời gian lắng nghe ý kiến người dùng, cũng như nhu cầu thay đổi công nghệ mới.
myXteam đã lên kế hoạch thay đổi lớn nhất từ trước giờ để nâng cao trãi nghiệm và hiệu quả sự dụng. Dưới đây là các tính năng thay đổi so với phiên bản v1, Bên cạnh sự thay đổi giao diện và tốc độ xử lý:
Tất cả các đường dẫn cũ app.myxteam.com sẽ chạy web v1, phiên bản mới v2 sẽ chạy ở https://workdone.myxteam.com ( trong thời gian chuyển tỉiếp user sẽ tùy lựa chọn )
1. Từ phiên bản 2 myXteam sẽ hiển thị ra một cấp nữa, đó là cấp công ty ( Workspace ), và mọi người trong cùng một công ty thì làm việc trên team của cấp này, loại bỏ sự nhầm lẫn khi gì khái niệm “Team của tôi” ” Team tôi tham gia” Các tài khoản cá nhân vẫn có Workspace riêng của họ, hay tham gia nhiều Workspace.
2. Nâng cấp bộ nhãn màu trong công việc
⁃ Có thêm phần tự định nghĩa nội dung (nhãn) của 1 màu
⁃ Mỗi kế hoạch có thể tạo các bộ nhãn màu khác nhau
⁃ Có thể lưu bộ nhãn màu để kế thừa cho các kế hoạch khác
3. Nâng cấp định dạng nội dung mô tả của công việc chính, hỗ trợ định dạng Html để format nội dung đa dạng
4. Nâng cấp tính năng copy tự động một công việc ra theo định kỳ (ngày, tuần …)
5: Tính tỉ lệ % hoàn thành công việc
6.Cãi tiến bộ lọc kế hoạch, trong Team ( có thể chọn một hay vài kế hoạch trong team để thống kê)
7. Chức năng xem việc liên quan của một hay nhiều cá nhân ở dạng List hoặc Calendar
8.Nâng cấp tính năng tìm kiếm toàn cục cũng như bố cục gọn gàng ưu tiên cho không gian làm việc , tìm kiếm với bộ lọc chi tiết
9. Nâng cấp tính năng xác thực 2 lớp (2FA)
10. Thao tác hiệu chỉnh nhanh công việc tại Kanban kế hoạch
Mời Bạn xem video hướng dẫn mới tại
Copy link