Cách lưu trữ nhóm công việc trong kế hoạch

Lưu trữ nhóm công việc góp phần giảm diện tích nhóm công việc dư thừa đã tạo không dùng đến, làm trống không gian kế hoạch dễ nhìn hơn và khi cần xem lại dễ dàng

1. Để lưu trữ nhóm công việc

B1: Từ giao diện workspace.myxteam.com, truy cập vào kế hoạch có nhóm công việc mà bạn muốn lưu trữ

B2: Click chọn dấu 3 chấm nằm ngang trên đầu góc phải của nhóm việc mà bạn muốn lưu trữ, sau đó click chọn "Lưu trữ nhóm việc" để lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm và nhóm việc đó.

B3: Nhóm công việc nào được lưu trữ sẽ bị ẩn khỏi danh sách nhóm công việc từ kế hoạch đó

2. Để lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm

Trong tính năng lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm được phân ra làm 2 tính năng con:

  • Một là tính năng "Lưu trữ tất cả" >> Nghĩa là các công việc trong nhóm này sẽ được lưu trữ, còn lại nhóm công việc (nơi chứa các công việc) được giữ nguyên không được lưu trữ cùng

  • Hai là tính năng "Lưu trữ việc đã hoàn thành" >> Nghĩa là các công việc đã hoàn thành sẽ được lưu trữ, còn lại công việc chưa hoàn thành và nhóm công việc (nơi chứa các công việc) được giữ nguyên không được lưu trữ cùng

Màn hình sẽ hiển thị như phía dưới khi một nhóm việc được bạn thực hiện thao tác "Lưu trữ tất cả" toàn bộ công việc trong nhóm, chỉ còn lại vùng nhóm công việc trống

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated