Tạo tài khoản cho nhiều thành viên cùng một lúc

Để tạo tài khoản cho nhiều thành viên cùng 1 lúc bạn vào ô "Thêm mới", chọn biểu tượng "mũi tên" chỉ xuống rồi chọn Import danh sách.

Tiếp tục, tại đây bạn "Chọn file" và Import danh sách thành viên cần tạo tài khoản.

Lưu ý : File excell danh sách thành viên tạo tài khoản phải có 3 trường bắt buộc là Email, số điện thoại, tên thành viên và mật khẩu mặc định là 123456.

Sau đó, chọn các trường cho phù hợp với file import

Và chọn Import là bạn đã tạo thành công 3 tài khoản cho 3 thành viên mới này.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated