Phục hồi công việc đã lưu trữ

Để phục hồi công việc đã lưu trữ, bạn làm theo hướng dẫn sau :

Sau đó, Click chọn công việc muốn phục hồi rồi chọn "Phục hồi"

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated