Đánh giá điểm sao chuyên cần ở từng team, kế hoạch của nhân viên

Để truy cập vào báo cáo đánh giá điểm sao chuyên cần ở từng team, kế hoạch của nhân viên, bạn truy cập theo hướng dẫn sau

Sau khi truy cập vào báo cáo, nội dung báo cáo đang bị trống, bạn đừng lo lắng, chỉ là cho bạn chưa check thông tin cho bộ lọc thôi

Thông tin trong bộ lọc cho phép bạn lọc ra hiển thị những thông tin mà bạn muốn gồm:

  • (1) Điểm đánh giá: bạn có thể quy đổi tùy chỉnh số sao từ 1->5⭐ sao thành điểm bạn mong muốn (VD: 1⭐ = 2 điểm)

  • (2) Chọn team: Chọn team mà bạn muốn hiển thị điểm đánh giá sao trong team đó

  • (3) Chọn kế hoạch: Chọn kế hoạch mà bạn muốn bộ lọc lọc ra hoặc chọn toàn bộ kế hoạch có trong team

  • (4) Thời gian: Chọn khung thời gian ngày/tuần/tháng/năm/trong khoảng mà bạn muốn bộ lọc lọc ra

  • (5) Được tạo bởi: Công việc đó được gán cho ai làm người thực hiện

1. Đánh giá điểm sao chuyển cần theo kế hoạch

Đánh giá điểm sao theo kế hoạch cho phép bạn có cái nhìn tổng quát về các công việc và tính tổng trung bình số sao nhận được giữa các kế hoạch này với các kế hoạch khác xem các kế hoạch nào làm việc hoạt động được sếp/quản lý đánh giá tối ưu hơn

Mỗi điểm sao được quy đổi tùy vào người dùng, hình dưới hiển thị số điểm sao tương đương được quy đổi để dễ xem hơn

Trong phần báo cáo đánh giá thang điểm hiển thị các nội dung

+ Tiêu đề: là tên của công việc, kế hoạch bạn tạo

+ Bắt đầu: ngày bắt đầu được gán vào công việc đó

+ Kết thúc: ngày kết thúc được gán vào công việc đó

+ Hoàn thành: ngày công việc đó được click nút hoàn thành

+ Trễ : tính từ ngày công việc đó được gán bắt đầu và kết thúc, nếu hoàn thành chậm tiến độ kết thúc thì sẽ hiển thị số ngày trễ là bao nhiêu ngày

+ Số công việc: hiển thị trong một kế hoạch đó có bao nhiêu công việc

+ Điểm đánh giá: Hiện thị trên tổng điểm ⭐ sao đã quy đổi ra điểm đánh giá theo bố cục tổng điểm từ kế hoạch hay số điểm trên từng công việc

Click biểu tượng nút mũi tên xuống theo hướng chỉ dẫn góc trên bên trái màn hình để mở/đóng hiển thị nội dung chi tiết công việc trên từng kế hoạch

2. Đánh giá điểm sao theo người thực hiện

Đánh giá điểm sao theo người thực hiện cho phép bạn có cái nhìn tổng quát về từng thành viên và từng công việc mà thành viên có số sao nhận được giữa kế hoạch, từng kế hoạch hay toàn bộ kế hoạch có trong một team. Từ đó quy ra hệ số đánh giá cho từng thành viên nào làm việc hoạt động được sếp/quản lý đánh giá tối ưu hơn

3. Xuất file excel đánh giá điểm sao chuyên cần ở từng team, kế hoạch của nhân viên

Bạn có thể xuất excel cho 2 góc nhìn hiển thị là nhóm theo người thực hiện và kế hoạch trong team đó

Sau khi xuất excel về máy, bạn sẽ nhận được 1 file excel có thông tin đánh giá điểm sao hiển thị như hình dưới

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated