Không tìm thấy workspace công ty được người khác thêm vào

Cách 1: Làm mới danh sách workspace

Nếu bạn được thêm vào workspace công ty hoặc workspace của người khác mà vào danh sách workspace không thấy thì vui lòng click chọn làm mới workspace để hệ thống myxteam reset lại

Cách 2: Xóa thành viên ra khỏi workspace và thêm vào lại

Để xóa thành viên ra khỏi workspace công ty, ta thực hiện theo cách sau

B1: Từ giao diện workdone.myxteam.com, chọn nút 3 chấm dọc trên màn hình ( bạn phải là chủ workspace đó hoặc được cấp quyền chủ workspace trong workadmin mới có thể nhìn thấy click được nút 3 chấm)

B2: Chọn quản lý thành viên để truy cập vào workadmin của công ty bạn (workadmin là nơi điều hành quản lý workspace làm việc của công ty bạn, các quyền quản trị trong workadmin với workdone là khác nhau)

B3: Chọn click vùng thành viên, sau đó chọn thành viên mà bạn muốn xóa ra khỏi workspace của công ty và click chọn "Xóa thành viên" để xóa thành viên đó ra khỏi workspace làm việc của công ty mình (khi xóa thành viên đó ra khỏi workspace công ty thì mọi dữ liệu công việc mà thành viên đó được giao hoặc đã tạo ra sẽ không bị mất đi)

B4: Sau khi đã xóa thành viên đó ra khỏi workspace làm việc của công ty mình, thêm thành viên đó vào lại từ workadmin

Click chọn mục thành viên, sau đó chọn "Thêm mới" >> nhập thông tin thành viên đó vào, gồm email và SĐT, hệ thống sẽ xác nhận thành viên đó có tài khoản myXteam chưa và hiển thị như hình dưới "Thành viên đã đăng ký tài khoản trên hệ thống. Bạn chỉ việc mời thành viên đó vào workspace của công ty mình là hoàn thành.

Nhờ thành viên đó vào lại workspace của mình kiểm tra xem đã được thêm vào workspace của công ty hay chưa trong danh sách workspace

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated