Tài khoản cá nhân

Tài khoản cá nhân (hay tài khoản miễn phí) sẽ có đầy đủ tính năng như tài khoản trả phí, có phiên bản Mobile App. Tuy nhiên chỉ được tạo tối đa 1 team và 1 kế hoạch để làm việc, số thành viên được mời vào là 5 và có 5GB dung lượng lưu trữ trên workspace cá nhân.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated