Làm thế nào để truy cập vào workadmin

Như các bạn đã thấy, mỗi tài khoản workspace đều có workadmin riêng cho từng tài khoản, vậy để truy cập vào workadmin thì làm như thế nào?

  • Điều kiện thứ 1 (trực tiếp): Bạn phải là chủ workspace của tài khoản đó thì bạn mới vào được workadmin

  • Điều kiện thứ 2 (gián tiếp): Bạn được thêm vào workspace này để làm việc chung, bạn muốn vào workadmin của workspace này thì bạn phải là người được cấp "quyền quản trị" hoặc "quyền chủ workspace" của của tài khoản ở workadmin của chủ workspace của tài khoản đó

Lưu ý: các quyền trong workadmin không liên quan gì với các quyền trong workdone

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated