Chức năng bình chọn

Cho phép bạn tạo ra 1 cuộc bình chọn với các thành viên trong nhóm chat, kênh chat. Để tạo ra bình chọn, bạn làm theo hướng dẫn sau :

Sau đó, bạn nhập những thông tin cho cuộc bình chọn vào đây, và bấm "gửi".

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated