Cài đặt x-bot và thông báo trên myxteam

- Xbot là tính năng dùng để nhắc việc cho chúng ta các công việc cần thực hiện hay lên kế hoạch hay các công việc đã quá hạn. Bao gồm cả việc nhắc nhở cho mình và các việc đã giao cho người khác.

Thông báo là dùng để noti khi có tương tác mới trên myxteam.

Bấm vào việc của tôi góc dưới màn hình sau đó bấm vào biểu tượng người trên góc trái

Cài đặt thông báo

Là tính năng để nhận thông báo, thông tin khi có hoạt động diễn ra trên myxteam như tạo việc, tương tác, chat...

- Thông báo ứng dụng: bật ON hai tính năng bên dưới.

- Chỉ nhận thông báo theo cài đặt: là các tính năng muốn nhận thông báo

VD:

 • Công việc được gán cho tôi

 • Có bình luận

 • ......

Ta vào cài đặt và ON/OFF các tính năng cần thông báo sau đó lưu lại.

Khi có thông báo mới sẽ hiển thị trên màn hình chờ của điện thoại, ta có thể nhấp trực tiến vào xem, hoặc vào myxteam phần chuông dưới góc trái màn hình.

Cài đặt X-Bot

Vào chọn cài đặt X-Bot

 • Lặp lại: là chế độ nhắc nhở thời gian Bot gửi qua tin nhắn: nên chọn hàng ngày

 • Nhắc việc quá hạn (Bot sẽ bắt đầu báo cáo cho bạn vào ngày hôm sau sau khi cấu hình): các việc quá hạn sẽ được nhắc nhở.

  • Việc quá hạn được gán cho tôi: là các việc của mình cần thực hiện mà quá hạn so với ngày hôm nay.

  • Việc quá hạn được tạo bởi tôi: là các việc được bạn tạo ra và gán cho người khác thực hiện mà quá hạn so với hôm nay.

  • Không nhắc việc quá hạn vượt quá số ngày: Vd để 7 ngày thì những việc quá hạn ngoài 7 ngày sẽ không nhắc nhở nữa. Có thể xem lại ở việc của tôi phần quá hạn.

  • Vào lúc: là thời gian muốn nhận được tin nhắn, thường chọn sáng hôm sau.

 • Việc cần làm & tới hạn hôm nay

  • Việc có ngày thực hiện trong hôm nay: là các việc cần làm hôm nay.

  • Việc đến hôm nay là hạn cuối cùng: là việc mà có ngày kết thúc công việc là hôm nay.

 • Sau đó lưu lại.

Gói đăng ký

Là nơi để gia hạn tài khoản hay mua mới tài khoản. Nhấp vào gói đăng ký.

Chọn gói phù hợp bấm gia hạn/ đăng ký mới. Nếu có mã thì bấm vào ô nhập mã và check code.

Sau đó chọn số tháng và bấm thanh toán với các hình thức thanh toán như bên dưới.

Hệ thống sẽ tạo mã đơn hàng tương ứng với số tiền và nội dung chuyển khoản. Tiếp đến làm theo ghi chú trong chuyển khoản. Khi nhận được tiền hệ thống tự động kích hoạt.

Sửa thông tin cá nhân

Là nơi để thay đổi tên, hình ảnh đại diện hiển thị trên myxteam, vào chọn các thông tin cần thay đổi rồi lưu lại.

Đăng xuất

Là thoát tài khoản rồi thiết bị đang sử dụng, khi cần vào lại myxteam thì đăng nhập lại.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated