Lấy link chia sẻ của công việc con đó

Link chia sẻ công việc con của bạn giúp cho bạn có thể truy cập vào công việc con này dễ dàng hơn khi bạn muốn gửi nó cho người dùng khác xem

Để lấy link chia sẻ công việc con, bạn click chọn một công việc con bất kỳ mà bạn muốn lấy link chia sẻ, click chọn biểu tượng 3 chấm nằm ngang góc bên phải ngoài cùng tên công việc con đó và chọn mục "Lấy link chia sẻ"

Màn hình hiển thị thông báo đã sao chép link thành công

Gán link đó vào trình duyệt để kiểm tra xem đã đúng link công việc con mà bạn đã lấy chưa, màn hình hiển thị vùng màu vàng nhạt cho thấy công việc con mà bạn đã lấy link chia sẻ

Khi gửi link chia sẻ cho người tiếp nhận mà người nhận truy cập vào link không thấy hiển thị công việc vs công việc con đã lấy link thì công việc này người nhận chưa được gán làm người theo dõi

Nếu hiển thị thông báo này thì người nhận chưa được gán làm người theo dõi công việc mà bạn lấy link chia sẻ, cùng với đó là công việc này đang đươc public

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated