Thống kê sử dụng Myxteam Workdone

Bạn có thể xem lại thống kê sử dụng Myxteam của toàn bộ công ty bằng cách làm theo hướng dẫn sau :

  1. Thống kê Tổng quát

  • Đăng nhập : Thống kê số lượng thành viên đăng nhập theo ngày

  • Công ty : Thống kê hoạt động trong công ty Số công việc, file tải lên, bình luận trong công việc.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated