Phục hồi nhóm công việc đã lưu trữ

1. Phục hồi toàn bộ việc trong nhóm

Hình dưới cho thấy công việc trong nhóm đang bị trống, những công việc trong nhóm này đã được lưu trữ, bạn không thể thấy nó được hiển thị trên giao diện kanban, để khôi phục toàn bộ việc trong nhóm đã lưu trữ click chọn "Bộ lọc"

Sau khi đã mở bộ lọc, click chọn mục "Đã lưu trữ" để thấy dược giao diện những công việc đã được lưu trữ

Click chọn công việc mà bạn muốn phục hồi, ở công việc đó tìm "Phục hồi" nằm dưới góc phải màn hình

Sau khi click chọn phục hồi, công việc mà bạn chọn sẽ không còn hiển thị trên mục "Đã lưu trữ nữa" mà chuyển về lại "Chưa lưu trữ"

Nghĩa là giao diện mặc định của kanban khi bạn đang nhập vào myxteam.vn hoặc workdone.myxteam.com

2. Phục hồi nhóm công việc đã lưu trữ

Để phục hồi nhóm công việc đã lưu trữ bạn cũng thực hiện tương tự như hướng dẫn phía trên, bằng cách truy cập vào "Bộ lọc" và chọn mục "Đã lưu trữ"

Ở trên hình dưới có 2 nhóm công việc hiển thị 2 màu sọc vằn khác nhau: vàng và trắng

  • Vàng là hiển thị cho việc đã lưu trữ toàn bộ nhóm công việc

  • Trắng là hiển thị cho việc chỉ lưu trữ cộng việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành có trong nhóm công việc thôi (nghĩa là nhóm công việc vẫn còn hiển thị trên mục "Chưa lưu trữ")

Click chọn biểu tượng 3 chấm nằm ngang góc trên bên phải nhóm công việc mà bạn muốn phục hồi cả nhóm công việc đó, sau đó chọn "Phục hồi Nhóm việc" trên màn hình để phục hồi nhóm việc đó trở lại "Chưa lưu trữ"

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated