Tạo nhóm chat và kênh chat

Để tạo nhóm chat và kênh chat bạn chọn vào dấu " Ba chấm" ở góc phải trên cùng màn hình, sau đó chọn như hình để tạo.

Tại đây, bạn cũng có thể thêm 1 thành viên bất kì vào danh bạ của mình, bằng cách nhập số điện thoại của thành viên đó và chọn "Tìm & Thêm".

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated