Tạo kênh chat và các chức năng có trong kênh chat

 1. Tạo Kênh chat

 • Kênh chat có chức năng truyền thông tin đi 1 chiều, giúp cho chủ doanh nghiệp hoặc cấp quản lý có 1 kênh thông tin để truyển tải những quy định, thông báo quan trọng của công ty xuống cho cấp nhân viên nắm được và không phản hồi lại được tránh tình trạng spam, trôi tin như các nhóm chat thông thường,...

 • Để tạo kênh chat bạn làm theo hướng dẫn sau :

 • Sau đó, bạn nhập các thông tin của kênh chat vào và tùy chọn cấu hình kênh chat, rồi bấm "Tạo kênh chat". Vậy là bạn đã tạo thành công 1 kênh chat.

2. Các chức năng có trong kênh chat :

Ngoài các chức năng tương tự như Nhóm chat : Trả lời tin nhắn, chuyển tiếp tin nhắn, xóa tin nhắn, pin tin nhắn, tạo zoom meeting, tìm nội dung tin nhắn, thành viên, danh sách file - liên kết, danh sách pin tin nhắn,... Kênh chat sẽ có 1 vài chức năng khác sau :

 • Cập nhật thông tin kênh chat : Bạn có thể cập nhật tên, mô tả, chế độ công khai,...

 • Thêm thành viên : Cho phép mời thêm thành viên mới tham gia kênh chat.

 • Cấm thành viên : Mời thành viên ra khỏi kênh chat.

 • Quản lý Admin : Cấp quyền admin cho kênh chat để cấu hình hoặc thay đổi thông tin kênh chat.

Sau đó bạn chọn "thêm" để cấp quyền admin cho thành viên.

 • Xóa kênh chat

 • Rời khỏi kênh chat

 • Nhận thông báo

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated