Cài đặt cấu hình tài khoản Workchat

Bạn có thể cài đặt các cấu hình dưới đây cho tài khoản Workchat của bạn tại cửa sổ "Cài đặt" .

  1. Thông tin cá nhân :

Bạn có thể cập nhật thông tin cho tài khoản của mình tại đây :

2. Tin nhắn Lưu trữ : Mở cửa sổ lưu trữ của riêng bạn.

3. Thay đổi mật khẩu : Cho phép cập nhật mật khẩu mới cho tài khoản Workchat của bạn.

4. Chữ to trong chat : Hiển thị cỡ chữ to hơn.

5. Hiển thị số điện thoại kiểu quốc gia.

6. Hiển thị tên của bạn tôi bằng danh bạ thiết bị

7. Ngôn ngữ ứng dụng

8. Xóa dữ liệu dưới máy :

9. Nhắn tin với hỗ trợ : Chat với hỗ trợ của myXteam.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated