Back up dữ liệu bằng cách nào ?

Bạn có thể backup tất cả dữ liệu trong team bạn làm chủ và lưu nó dưới máy bạn. Xin lưu ý rằng dữ liệu backup không bao gồm tập tin đính kèm (chỉ bao gồm links download), và nó không thể import trở lại vào MyXteam.

Và đây là cách thức nó hoạt động: bạn bấm vào nút 'Backup dữ liệu' bên dưới và MyXteam sẽ bắt đầu tạo file backup ở định dạng JSON. Khi file backup được tạo xong, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến cho bạn qua email cũng như qua notify trên thiết bị mobile hoặc bạn có thể vào xem trong danh sách 'Lịch sử backup'.

Đây là dạng file cơ sơ dữ liệu, thường dùng để khi cần import vào các hệ thống mà mình muốn (các hệ thống riêng) chứ cũng không có tác dụng gì nhiều ! Trên myxteam các dữ liệu đã được dự phòng thường xuyên.

Để tải những file đính kèm bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau :

  • Nếu tổng dung lượng file đính kèm không quá lớn, bạn có thể tải file thuộc Workspace (File của bạn sẽ được nén lại thành file Zip và lưu về máy của bạn) :

  • Nếu tổng dung lượng file đính kèm của bạn quá lớn, sẽ làm chậm tốc độ tải file, bạn nên tải theo từng team hoặc từng kế hoạch :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated