Thống kê sử dụng Myxteam Workchat

Để xem lại thống kê sử dụng Myxteam Workchat của công ty, bạn làm theo hình hướng dẫn dưới đây :

  1. Thống kê Tổng quát

Thống kê số lượng nhóm chat hoạt động, số lượng thành viên đang hoạt động, số file được tải lên, và tổng số tin nhắn đã được gửi.

2. Thống kê Nhóm chat

Thống kê hoạt động theo nhóm chat số file được tải lên, và tổng số tin nhắn đã được gửi vào nhóm.

3. Thống kê Thành viên

Thống kê hoạt động của thành viên.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated