Xây dựng quản lý Team làm việc tinh gọn

Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn xây dựng ra một số Team, một số Kế hoạch giúp cho các bạn vận hành doanh nghiệp một cách tinh gọn và bài bản:

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated