Tìm hiểu cấu trúc và phân quyền trong myXteam

Xin chào! Video này chia sẻ cho các bạn về cấu trúc phân quyền trong myXteam để bạn nhanh chóng nắm bắt và thiết kế ra cho mình một cơ cấu quản lý làm việc phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Mời xem video:

Cấp độ 1: WORKSPACE là một không gian làm việc có thể là một doanh nghiệp. Trong đó có nhiều TEAM hoặc nhiều phòng ban.

Cấp độ 2: TEAM/PHÒNG BAN ( FOLDER ) thì có thể có nhiều KẾ HOẠCH/DỰ ÁN.

Cấp độ 3: KẾ HOẠCH/LIST thì có thể có nhiều NHÓM VIỆC/GIAI ĐOẠN và trong mỗi nhóm việc có thể tạo ra nhiều CÔNG VIỆC cần làm.

Cấp độ 4: Trong CÔNG VIỆC có thể có nhiều CÔNG VIỆC CON/CHECK LIST.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated