Tài khoản doanh nghiệp

Tài khoản Doanh nghiệp (Tài khoản trả phí) sẽ được sử dụng tất cả các tính năng của phần mềm, phiên bản Mobile App và có thể phân quyền cho các tài khoản cá nhân. Tùy vào các gói VIP1, VIP2, VIP3 mà số team được tạo, số thành viên và dung lượng lưu trữ cũng sẽ khác nhau.

Phân biệt các gói VIP 1, 2, 3

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated