Chức năng đặt lịch hẹn

Trong chat giữa cá nhân với cá nhân, chat nhóm, chat theo kênh có chức năng đặt lịch hẹn, giúp cho bạn có thể đặt lịch hẹn với các thành viên khác, nhắc khi đến hẹn và có thể liên kết với Google Calendar.

Sau đó, bạn nhập các thông tin cần thiết cho lịch hẹn và bấm "gửi".

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated