Cài đặt bộ lọc

Để kiểm tra được sự phân bổ công việc theo từng mốc thời gian và tiến độ công việc của bạn xem đã hoàn thành hay chưa, bạn có thể sử dụng bộ lọc tại mục "Việc của tôi".

Bạn vào Danh bạ, tại vị trí tên bạn, bạn nhấn dấu 3 chấm.

Bạn chọn mục Xem hồ sơ.

Hệ thống sẽ hiển thị ra hồ sơ của bạn, bao gồm Timeline và mục Việc của tôi, bạn chọn vào Việc của tôi để xem các công việc mà bạn được giao.

Tại đây, hệ thống mặc định sẽ hiển thị những công việc trong ngày "Hôm nay" của bạn. Bạn có thể thay đổi bộ lọc để hiện công việc theo thời gian hoặc theo tính chất của công việc (chưa hoàn thành hay đã hoàn thành) mà bạn muốn.

Bạn chọn dấu 3 gạch bên góc phải phía trên màn hình.

Sau đó, bạn lựa chọn theo trạng thái công việc, thời gian thực hiện công việc, hay các công việc thành viên được gán hay gán cho người khác.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated