Links

Các kiểu sắp xếp công việc

1. Giới thiệu về tính năng sắp xếp

Trong myXteam có 2 cách sắp xếp: sắp xếp theo hệ thống và chủ kế hoạch tự sắp xếp các đầu mục công việc. Vì nhu cầu sử dụng, myXteam cho ra đời tính năng mới ở V2 đó là sắp xếp theo sự hiển thị. Với cách sắp xếp này nó sẽ hiển thị ra từng cột theo thứ tự tăng dần
hoặc giảm dần
 • Tên công việc: sắp xếp theo tên bảng chữ cái tiếng việt
 • Thứ tự tăng dần từ "A->Z"
 • Thứ tự giảm dần từ "Z->A"
 • Ngày bắt đầu công việc: sắp xếp tại ngày thực hiện bắt đầu, ngày bắt đầu thực hiện công việc được gán vào
 • Thứ tự tăng dần từ ngày "1 -> 31", nếu cùng ngày xét từ tháng "1 ->12", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở quá khứ -> năm ở tương lai"
 • Thứ tự giảm dần dần từ ngày "31 -> 1", nếu cùng ngày xét từ tháng "12 ->1", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở tương lai -> năm ở quá khứ"
 • Ngày kết thúc công việc: sắp xếp tại ngày thực hiện kết thúc, ngày kết thúc thực hiện công việc được gán vào
 • Thứ tự tăng dần từ ngày "1 -> 31", nếu cùng ngày xét từ tháng "1 ->12", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở quá khứ -> năm ở tương lai"
 • Thứ tự giảm dần dần từ ngày "31 -> 1", nếu cùng ngày xét từ tháng "12 ->1", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở tương lai -> năm ở quá khứ"
 • Ngày hoàn thành công việc: sắp xếp tại thời điểm công việc đó được click xác nhận hoàn thành công việc
 • Thứ tự tăng dần từ ngày "1 -> 31", nếu cùng ngày xét từ tháng "1 ->12", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở quá khứ -> năm ở tương lai"
 • Thứ tự giảm dần dần từ ngày "31 -> 1", nếu cùng ngày xét từ tháng "12 ->1", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở tương lai -> năm ở quá khứ"
 • Ngày tạo công việc: sắp xếp theo ngày công việc đó được tạo ra, tính từ ngày tạo công việc, ngày công việc đó được thêm vào nhóm công việc
 • Thứ tự tăng dần từ ngày "1 -> 31", nếu cùng ngày xét từ tháng "1 ->12", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở quá khứ -> năm ở tương lai"
 • Thứ tự giảm dần dần từ ngày "31 -> 1", nếu cùng ngày xét từ tháng "12 ->1", nếu cùng ngày tháng xét từ năm " năm ở tương lai -> năm ở quá khứ"
 • Người thực hiện công việc: sắp xếp theo tên của người thực hiện đó được gán vào công việc, bao gồm đã gán việc và chưa gán cho ai cả
 • Thứ tự tăng dần từ "Công việc chưa gán cho ai cả -> công việc đã gán [tên người thực hiện từ A->Z]"
 • Thứ tự giảm dần từ "Công việc đã gán [Tên người thực hiện từ A->Z]-> công việc chưa gán cho ai cả"
=> Giúp người dùng sắp xếp một cách trật tự những công việc sao cho đạt hiệu quả sử dụng tối ưu nhất.

2. Hướng dẫn cách dùng tính năng sắp xếp

Muốn sắp xếp một kế hoạch theo ý của mỗi cá nhân:
B1: Bạn vào kế hoạch mà bạn muốn sắp xếp
B2: Bạn click vào “Sắp xếp” bên góc phải màn hình
B3: Bạn click chọn kiểu "Sắp xếp" mà bạn muốn
Lưu ý: nếu bạn không muốn dùng kiểu sắp xếp đó nữa, thì bạn click vào “bỏ sắp xếp mặc định của hệ thống”, sau đó bạn chọn lại cách sắp xếp khác
Biểu tượng tích xanh
cho thấy được bạn đã chọn kiểu sắp xếp đó
Biểu tượng mũi tên in đậm hướng lên trên
: tăng dần
Biểu tượng mũi tên in đậm hướng lên trên
: giảm dần

Chúc bạn thành công với myXteam