Các kiểu sắp xếp công việc

1. Giới thiệu về tính năng sắp xếp

  • Tên công việc: sắp xếp theo tên bảng chữ cái tiếng việt

  • Người thực hiện công việc: sắp xếp theo tên của người thực hiện đó được gán vào công việc, bao gồm đã gán việc và chưa gán cho ai cả

=> Giúp người dùng sắp xếp một cách trật tự những công việc sao cho đạt hiệu quả sử dụng tối ưu nhất.

2. Hướng dẫn cách dùng tính năng sắp xếp

Muốn sắp xếp một kế hoạch theo ý của mỗi cá nhân:

B1: Bạn vào kế hoạch mà bạn muốn sắp xếp

B2: Bạn click vào “Sắp xếp” bên góc phải màn hình

B3: Bạn click chọn kiểu "Sắp xếp" mà bạn muốn

Lưu ý: nếu bạn không muốn dùng kiểu sắp xếp đó nữa, thì bạn click vào “bỏ sắp xếp mặc định của hệ thống”, sau đó bạn chọn lại cách sắp xếp khác

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated