Cấu hình hiệu chỉnh kế hoạch

Để vào hiệu chỉnh kế hoạch của kế hoạch đó bạn phải là chủ workspace, admin team hoặc chủ kế hoạch. Bao gồm các tính năng có trong hiệu chỉnh kế hoạch

Các tính năng có trong hiệu chỉnh kế hoạch

1. Mở nhóm chat theo kế hoạch này

Sau khi đã click chọn tính năng này, tính năng cho phép bạn mở nhóm chat cho các thành viên có trong kế hoạch để thuận tiện hơn trong công việc thay vì phải truy cập vào workchat rồi tạo nhóm chat. Để đóng nhóm chat kế hoạch này bạn phải vào kế hoạch đó tích bỏ chọn "Mở nhóm chat theo kế hoạch

Truy cập vào workchat.myxteam.com để xem nhóm chat kế hoạch bạn đã mở, góc bên phải màn hình là các thành viên có trong kế hoạch bạn mở nhóm chat sẽ được hiển thị tại đây

2. Cho phép mọi thành viên hiện tại được quyền mời thành viên mới tham gia kế hoạch

Khi bạn đã click chọn tính năng này, toàn bộ thành viên cấp bậc nhân viên có trong kế hoạch đó cũng sẽ có quyền thêm thành viên khác tham gia kế hoạch đó

3. Private (chỉ thành viên có trong kế hoạch mới truy cập được)

Khi click chọn tính năng này, khi thành viên khác (người không tham gia kế hoạch này) hoặc người khác (người không dùng myxteam) có đường link của kế hoạch này sẽ không nhìn thấy bất kỳ nội dung nào có trong kế hoạch này

Khi click chọn tính năng này, khi thành viên khác (người không tham gia kế hoạch này) hoặc người khác (người không dùng myxteam) có đường link của kế hoạch này sẽ nhìn thấy bất kỳ nội dung nào có trong kế hoạch này nhưng không có quyền thao tác

Dấu hiệu nhận biết kế hoạch bạn đang Public

5. Chủ kế hoạch tự kéo thả sắp xếp danh sách công việc

Khi click chọn tính năng này, chủ kế hoạch có thể tự do kéo thả sắp xếp danh sách công việc của kế hoạch đó

Nếu bỏ chọn tính năng này, danh sách công việc trong kế hoạch đó sẽ được sắp xếp mặc định theo hệ thống

6. Cho phép người tạo việc di chuyển/copy công việc ra khỏi kế hoạch

Khi click chọn tính năng này người tạo ra công việc đó có thể tự do di chuyển/copy công việc ra khỏi kế hoạch, quyền này chỉ có admin team, chủ kế hoạch mới có thể thực hiện được

7. Không tự động chọn hình upload cuối làm hình bìa trong công việc

Khi click chọn tính năng này, hình ảnh mới nhất được upload vào công việc đó sẽ được tự động đặt làm ảnh bìa cho công việc đó

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated