Đóng và phục hồi Team

Để đóng (Ẩn team vào kho) 1 team lại ta làm như sau :

Để phục hồi lại team đã đóng ta thao tác như hình dưới đây :

Chọn team muốn phục hồi :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated