Xem tiến độ công việc của nhân viên

Khi mình giao việc nào đó cho nhân viên thực hiện. Để kiểm tra tình trạng công việc như thế nào thì X-Bot sẽ báo cáo tự động công việc của nhân viên đó cho mình qua chat

Xem cấu hình tại:

Web: https://myxteam.com/cau-hinh-x-bot-384.html#myxteam

IOS: https://myxteam.com/ios-cai-dat-x-bot-va-thong-bao-tren-myxteam-451.html#myxteam

Phần này là xem việc của toàn bộ nhân viên khi mình giao việc.

Để kiểm tra việc của một nhân viên do mình giao việc hay nhân viên tạo việc hay người khác giao việc thì ta vào trực tiếp thành viên cần kiểm tra để xem.

Bạn vào Workchat, chọn mục Danh bạ, và tìm kiếm thành viên nào cần xem công việc. Sau đó nhấp vào biểu tượng i, chọn xem công việc Myxteam.

Tiếp đến phần bộ lọc công việc ta chọn lọc cần thiết để đánh giá. Thường sẽ chọn các bộ lọc sau

Việc chưa hoàn thành

Việc quá hạn

Việc thực hiện trong ngày

Việc thực hiện trong tuần

Sau đó lưu lại, hệ thống sẽ hiển thị các việc cần làm để đánh giá.

Tương tự xem cho các thành viên còn lại

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated