Copy các mẫu template có sẵn cho kế hoạch của bạn

Để có thể copy mẫu template có sẵn vào kế hoạch của bạn thì làm theo hướng dẫn sau :

  • Chọn template có sẵn phù hợp với nhu cầu của bạn trong kho template của myXteam. (2)

  • Sau khi đã chọn được template phù hợp, bạn làm như hướng dẫn phía dưới nhé, bạn có thể xem mẫu trước hoặc copy mẫu luôn mà không cần phải xem.

- Sau khi đã vào mục Xem mẫu, hệ thống sẽ chuyển sang một tab khác để bạn xem mẫu template này chi tiết hơn, chọn Sử dụng mẫu này (2) như hình dưới để copy về team mà bạn muốn kế hoạch này được thêm vào.

- Hệ thống sẽ hiển thị bản tùy chỉnh để bạn thao tác thực hiện chọn workspace, team mà bạn muốn copy kế hoạch về đó trước khi click nút lưu (cập nhật) phía dưới.

- Sau khi lưu về trong team, workspace mà bạn chỉ định, màn hình sẽ hiển thị vị trí template mà mình đã lưu về.

- Để copy mẫu trực tiếp mà không cần xem mẫu thì làm theo hướng dẫn hình dưới :

Sau khi đã chọn workspace, team mà bạn muốn copy kế hoạch này về đó >> click nút lưu để xác nhận.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated