Di chuyển công việc con

Cũng như công việc, thì công việc con cũng có một số tính năng để hỗ trợ cho quá trình làm việc của các bạn trở nên nhanh gọn, tối ưu hơn

Từ một công việc con mà bạn muốn sao chép, click chọn biểu tượng "3 chấm ngang" ngay góc bên phải của công việc con

Sau đó click chọn "Di chuyển" để di chuyển công việc con mà bạn muốn

  • Nhóm việc: Những việc có sẵn trong kế hoạch chứa công việc con mà bạn muốn di chuyển, không thể di chuyển từ công việc con kế hoạch này sang kế hoạch khác và các cấp cao hơn như team, workspace

  • Công việc chính: Di chuyển công việc con của bạn thành công việc chính có trong kế hoạch đó

  • Công việc con thuộc công việc: Di chuyển công việc con sang các công việc khác, nơi chứa các công việc con có trong cùng kế hoạch

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated