Tính năng ổ đĩa lưu trữ drive và thùng rác

Drive là kho lưu trữ file đính kèm được upload trong workspace cá nhân, bao gồm những tài khoản khác cùng tham gia hoạt động trong workspace cá nhân này.

1. Tính năng ổ đĩa lưu trữ drive:

  • Cách truy cập vào tính năng drive:

  • Cách xóa dữ liệu file đính kèm trong drive:

Lưu ý: chỉ có thể xóa từng file, không có tính năng xóa tổng thể, và bạn phải vào từng công việc, nhóm công việc để xóa.

  • Cách tải về dữ liệu đính kèm trong drive:

2. Thùng rác:

  • Cách truy cập vào thùng rác:

(4) Cho phép xem file đó không cần download

(5) Cho phép tải về máy tính của bạn

(6) Cho phép xóa vĩnh viễn, myxteam sẽ không chứa những file đó nữa khi bạn click vào ô này

(7) Phục hồi file đó, trả về drive, trả lại y như cũ vào file đính kèm phần công việc đã thêm file này.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated