Xem hoạt động kế hoạch trong thời gian thực

Video này hướng dẫn các bạn xem hoạt động kế hoạch trong thời gian thực giúp cho chúng ta có thể nhanh chóng đưa ra quyết định đối với những kế hoạch của chúng ta:

Xem hoạt động kế hoạch trong thời gian thực:

- Xem khối lượng công việc trong kế hoạch.

- Xem trạng thái công việc, việc hoàn thành, trễ hạn, chưa hoàn thành.

- Xem % công việc của từng nhân sự.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated