Hướng dẫn tạo team cho workspace

Cách 1: Tạo trực tiếp trên workdone làm việc của workspace

Lưu ý: để tạo được team trên giao diện workdone, bạn phải là chủ workdone trên workspace này (đồng nghĩa với việc bạn phải là người nắm giữ tài khoản của workspace này)

Từ giao diện workdone myxteam, click chọn biểu tượng dấu cộng góc giữa bên trái màn hình. Sau đó click chọn "Tạo Team" để tạo team cho workspace của mình.

Nhập trên team mà bạn muốn tạo (ví dụ cty bạn đang có team marketing thì bạn tạo ra "Team Marketing" để quản lý các công việc như viết content, pr, lên plan,....) sau đó click nút "Lưu" để xác nhận lưu tên team mà bạn muốn tạo.

Màn hình hiển thị quản lý thành viên team cho thấy bạn đã tạo thành công team này, trong đây sẽ hiển thị danh sách thành viên có trong team này, ai được tham gia vào team này sẽ hiển thị trong này

Cách 2: Tạo gián tiếp trên workadmin của workspace đó

Từ giao diện workdone web myxteam, truy cập vào biểu tượng dấu 3 chấm nằm dọc như trên hình, sau đó click chọn "Quản lý workadmin" để truy cập vào workadmin của tài khoản workspace đó

Khi đã chuyển sang giao diện workadmin, click chọn "Danh sách team" nằm góc trái màn hình. Click thêm mới để tạo team cho workspace của cty mình, chú ý nhập tên team trước khi click nút "Tạo mới".

Lưu ý:

  • Nếu bạn được cấp quyền "Chủ workspace" trong Workadmin công ty mình thì bạn tạo ra team bạn sẽ được phân quyền "Chủ team" (quyền thuộc workdone).

  • Nếu bạn được cấp quyền "Quản trị" trong Workadmin công ty mình thì bạn tạo ra team sẽ được cấp quyền "Thành viên" (quyền thuộc workdone).

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated