Hướng dẫn tạo kế hoạch cho team

Cách 1: Tạo trực tiếp trên workdone web myxteam

Để tạo kế hoạch cho team có 2 kiểu:

  • Kiểu 1: Tại biểu tượng bánh răng của team mà bạn muốn tạo kế hoạch cho team đó, click chọn biểu tượng dấu cộng "Tạo kế hoạch" mới cho team đó

  • Kiểu 2: Tại biểu tượng dấu cộng góc trái màn hình, bạn cũng có thể tạo kế hoạch cho team (trong trường hợp list team của bạn quá nhiều khó tạo kế hoạch tại team). Lưu ý sau khi đã nhập tên kế hoạch ở kiểu chọn này, chọn team mà bạn muốn kế hoạch mới của mình nằm tại đó.

Lưu ý: Bạn phải là chủ Team hoặc Admin Team mới tạo được kế hoạch mới trong team

của workspace công ty tại workdone

Cách 2: Tạo gián tiếp trên workadmin của workspace đó

Từ giao diện workdone web myxteam, truy cập vào biểu tượng dấu 3 chấm nằm dọc như trên hình, sau đó click chọn "Quản lý workadmin" để truy cập vào workadmin của tài khoản workspace đó

Khi đã chuyển sang giao diện workadmin, click chọn "Danh sách kế hoạch" nằm góc trái màn hình. Click thêm mới để tạo kế hoạch cho team của cty.

Lưu ý:

  • Nếu bạn được cấp quyền "Chủ workspace" trong Workadmin công ty mình thì bạn tạo ra team bạn sẽ được phân quyền "Chủ kế hoạch" (quyền thuộc workdone).

  • Nếu bạn được cấp quyền "Quản trị" trong Workadmin công ty mình thì bạn tạo ra team sẽ được cấp quyền "Thành viên" (quyền thuộc workdone).

  • Chọn team mà bạn muốn thêm kế hoạch đó vào và nhập tên kế hoạch trước khi thêm mới

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated