Danh bạ Workchat

  1. Myxteam :

Tại đây, bạn có thể thấy được các thành viên có trong danh bạ Myxteam của mình, từ đó tiện cho việc trao đổi, thảo luận, trò chuyện với các thành viên này trong quá trình làm việc.

Bạn cũng có thể xem công việc trên Myxteam của 1 thành viên bất kì bằng cách bấm vào chữ "i" có trên tên thành viên, sau đó chọn "Xem công việc trên Myxteam".

Sau đó, bạn vào bộ lọc, chọn trường thông tin phù hợp để lọc ra thông tin mà bạn muốn xem.

Bạn sẽ xem được công việc của thành viên đó trên Myxteam :

Những thành viên nào cần xem thường xuyên, bạn có thể "Ghim" liên hệ để xuất hiện ở trên cùng.

2. Online :

Cho phép bạn biết được đang có thành viên nào trong danh bạ đang hoạt động.

3. Tất cả

Tại đây sẽ đồng bộ danh bạ của điện thoại bạn vào, bạn có thể mời 1 thành viên trong danh sách này dùng Myxteam bằng cách bấm chữ "Mời".

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated