Tính năng dùng cho nhóm công việc

Nhóm công việc là nơi chứa các công việc, bạn có thể tạo không giới hạn nhóm công việc

Cho phép bạn hiệu chỉnh thay đổi tên của nhóm công việc đó

Cho phép bạn tạo ra nhóm công việc mới

Nhóm mới sau khi tạo ra sẽ nằm phía kế bên phải của nhóm trước đó bấm tạo nhóm công việc

Cho phép bạn sao chép nhóm việc đó sang team, kế hoạch bất kỳ mà bạn đã tham gia

Để sao chép nhóm việc đó:

 • B2: Click mục "Sao chép Nhóm việc"

 • B3: Chọn team và kế hoạch mà bạn muốn sao chép nhóm công việc này

 • B4: Click nút "Sao chép"

Nhóm công việc đó sau khi được sao chép sẽ tự dộng di chuyển đến team, kế hoạch đó. Bạn vui lòng chuyển sang team kế hoạch mà nhóm công việc đó được chuyển sang theo thiết lập để xem đúng không nhé

Cho phép bạn di chuyển nhóm việc đó sang team, kế hoạch bất kỳ mà bạn đã tham gia

Để di chuyển nhóm việc đó:

 • B2: Click mục "Di chuyển Nhóm việc"

 • B3: Chọn team và kế hoạch mà bạn muốn di chuyển nhóm công việc này

 • B4: Click nút "Di chuyển"

Nhóm công việc đó sau khi được di chuyển sẽ tự dộng di chuyển đến team, kế hoạch đó. Bạn vui lòng chuyển sang team kế hoạch mà nhóm công việc đó được chuyển sang theo thiết lập để xem đúng không nhé

Để di chuyển công việc này sang nhóm việc khác, ta chỉ cần kéo thả chuột, nhưng đối với khi ta có quá nhiều công việc ta không thể nào kéo thả nhanh trong cùng 1 lúc được

Để di chuyển toàn bộ việc trong nhóm đó:

 • B2: Click mục "Di chuyển toàn bộ việc trong nhóm"

 • B3: Chọn team và kế hoạch, nhóm việc mà bạn muốn di chuyển sang nhóm công việc đó

 • B4: Click nút "Lưu"

Sau khi đã bấm lưu, toàn bộ công việc trong nhóm cũ ban đầu đã được chuyển sang nhóm mới chỉ bằng vài thao tác mà không phải mất công kéo thả di chuyển từng công việc một

Lưu trữ nhóm công việc góp phần giảm diện tích nhóm công việc dư thừa đã tạo không dùng đến, làm trống không gian kế hoạch dễ nhìn hơn và khi cần xem lại dễ dàng

Cách lưu trữ nhóm việc:

B1: Từ giao diện workspace.myxteam.com, truy cập vào kế hoạch có nhóm công việc mà bạn muốn lưu trữ

B2: Click chọn dấu 3 chấm nằm ngang trên đầu góc phải của nhóm việc mà bạn muốn lưu trữ, sau đó click chọn "Lưu trữ nhóm việc" để lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm và nhóm việc đó.

B3: Nhóm công việc nào được lưu trữ sẽ bị ẩn khỏi danh sách nhóm công việc từ kế hoạch đó

Trong tính năng lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm được phân ra làm 2 tính năng con:

 • Một là tính năng "Lưu trữ tất cả" >> Nghĩa là các công việc trong nhóm này sẽ được lưu trữ, còn lại nhóm công việc (nơi chứa các công việc) được giữ nguyên không được lưu trữ cùng

 • Hai là tính năng "Lưu trữ việc đã hoàn thành" >> Nghĩa là các công việc đã hoàn thành sẽ được lưu trữ, còn lại công việc chưa hoàn thành và nhóm công việc (nơi chứa các công việc) được giữ nguyên không được lưu trữ cùng

Màn hình sẽ hiển thị như phía dưới khi một nhóm việc được bạn thực hiện thao tác "Lưu trữ tất cả" toàn bộ công việc trong nhóm, chỉ còn lại vùng nhóm công việc trống

Cho phép bạn xóa di nhóm việc đó ra khỏi kế hoạch, toàn bộ công việc (file dữ liệu,..) trong nhóm cũng sẽ bị xóa theo, bạn cần lưu ý kỹ trước khi xóa

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated