Mời nhiều thành viên vào nhiều team/kế hoạch cùng 1 lúc thì làm như thế nào ?

Tại cửa sổ Workadmin cho phép bạn có thể mời 1 lúc nhiều thành viên vào nhiều Team/ kế hoạch, nhằm tiết kiệm thời gian thay vì cách mời thủ công từng người vào từng Team/kế hoạch bên cửa sổ Workdone. Ta làm như hình :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated