Team và các tính năng

Để bạn có thể tương tác tốt với Myxteam như trên máy tính, Myxteam đã nâng cấp đầy đủ các tính năng hỗ trợ trên điện thoại (hệ điều hành IOS), giúp bạn có thể dễ dàng tạo và tương tác trong một TEAM tương tự như khi bạn thao tác trên máy tính.

Bạn vào 1 team, nhấn dấu "+" bên góc phải phía trên màn hình

1. Tạo kế hoạch.

2. Hiệu chỉnh.

3. Quản lý thành viên.

4. Đóng team này.

LƯU Ý: Nếu bạn không phải admin team, bạn sẽ chỉ có 1 chức năng "Tạo kế hoạch".

1. Tạo kế hoạch.

Để tạo thêm kế hoạch trong team, bạn chọn mục "Tạo kế hoạch".

Bạn điền các thông tin cho kế hoạch mới gồm tên, mô tả, ngày thực hiện, thuộc vị trí team nào, sau đó nhấn chữ "Tạo" bên dưới cùng hoặc biểu tượng Lưu bên góc phải phía trên màn hình để lưu kế hoạch mới

2. Hiệu chỉnh.

Để thay đổi một vài thông tin chung của team, bạn vào mục "Hiệu chỉnh". Tại đây, bạn có thể thay đổi tên team và mô tả.

Sau đó, bạn nhấn "Cập nhật" hoặc nhấn biểu tượng Lưu bên góc phải phía trên màn hình để lưu thay đổi.

3. Quản lý thành viên.

Để xem số thành viên trong team, bạn vào mục "Quản lý thành viên".

Bạn có thể thêm thành viên vào team bằng cách nhấn dấu "+" bên góc phải phía trên màn hình và nhập mail của thành viên vào.

Ngoài ra, bạn nhấp vào ô "Thành viên" màu xanh, bạn có thể mời thành viên đó ra khỏi team, hoặc Chuyển thành viên đó thành Admin Team.

Bạn có thể đọc thêm về "Phân quyền quản trị trong Team" để rõ hơn về "Chuyển Admin".

4. Đóng team này.

Với những team bạn không dùng nữa, bạn có thể lưu trữ thay vì xóa hẳn team đi, để khi cần đến những tài liệu trong team đó, bạn vẫn có thể lấy lại hoặc triển khai lại các dự án bên trong bằng cách phục hồi lại team.

Bạn nhấn "Đóng TEAM này", sau đó nhấn "Có" để xác nhận đóng.

LƯU Ý: Để phục hồi Team đã đóng, bạn cần đăng nhập và thực hiện trên máy tính.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated