Tài khoản trả phí cho cả công ty?

Nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng để sử dụng được Myxteam, mỗi nhân viên trong công ty phải mua 1 tài khoản để dùng, tức là công ty có bao nhiêu nhân viên là phải mua bấy nhiêu tài khoản.

Nhưng KHÔNG, thực chất là một công ty chỉ cần mua MỘT tài khoản trả phí, các nhân viên trong công ty sẽ dùng team, kế hoạch và làm việc trong tài khoản trả phí này, và công ty sẽ quản lý hết toàn bộ các công việc trong tài khoản trả phí.

Riêng với tài khoản của nhân viên là tài khoản miễn phí, thì cá nhân họ được tặng một kế hoạch để họ làm việc cá nhân nếu muốn.

Để biết được hiện tại mình đang ở tài khoản nào, bạn vào xem tại mục Gói đăng ký:

Kiểm tra tài khoản tại mục Gói đang sử dụng:

- Tài khoản trả phí:

- Tài khoản miễn phí:

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated