Quản lý tập tin đính kèm

Trong quá trình làm việc của 1 kế hoạch, dự án thường sẽ có rất nhiều file, tập tin đính kèm, để xem thống kê nhanh các file, tập tin có trong kế hoạch đó ta làm như sau :

Để xem 1 tập tin, file đính kèm có trong nhóm việc, công việc nào ta chỉ cần chọn vào nhóm việc, công việc đó.

Ngoài ra ta có thể tìm nhanh 1 file, tập tin bằng cách nhập tên file vào ô tìm kiếm.

Bạn có thể tải các file, tập tin đính kèm của kế hoạch này về tại đây :

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated