Team và các tính năng

Để bạn có thể tương tác tốt với Myxteam như trên máy tính, Myxteam đã nâng cấp đầy đủ các tính năng hỗ trợ trên điện thoại (hệ điều hành Android), giúp bạn có thể dễ dàng tạo và tương tác trong một TEAM tương tự như khi bạn thao tác trên máy tính.

Bạn vào 1 team, chọn dấu "+" bên góc phải phía dưới màn hình để xem các tính năng có trong team.

Team có các tính năng sau đây:

- Tạo việc mới.

- Tạo kế hoạch.

- Tạo team.

- Hiệu chỉnh team.

- Quản lý thành viên.

- Tìm kiếm.

1. Tạo việc mới

Bạn có thể tạo nhanh 1 công việc mới mà không cần phải vào kế hoạch, đến nhóm công việc rồi nhấn "Thêm việc", bằng cách chọn mục "Tạo việc mới" tại vị trí team này.

Bạn điền các thông tin cần thiết để tạo công việc mới. Chọn vị trí của công việc trong team nào, kế hoạch nào và nhóm công việc nào. Sau đó nhấn "OK" để lưu.

2. Tạo kế hoạch.

Để tạo thêm kế hoạch trong team, bạn chọn mục "Tạo kế hoạch".

Bạn điền các thông tin cho kế hoạch mới, sau đó nhấn dấu tick bên góc phải phía trên màn hình để lưu kế hoạch.

Trong đó:

- Cho phép thành viên mời thành viên mới: thay vì chỉ admin hoặc chủ kế hoạch mới được mời thành viên mới vào kế hoạch, bạn có thể tích vào mục này để bất cứ ai đang có trong kế hoạch đó đều có thể mời một thành viên khác vào.

- Private / Public: chế độ bí mật hoặc công khai cho kế hoạch.

- Tạo nhóm chat từ kế hoạch: các thành viên trong kế hoạch có thể thảo luận với nhau qua nhóm chat của riêng kế hoạch này.

3. Tạo team.

Nếu tài khoản của bạn là tài khoản trả phí, bạn có thể tạo thêm Team mới bằng cách nhấn vào mục "Tạo team". Đặt tên cho team, thêm mô tả nếu cần thiết, sau đó nhấn dấu tick bên góc phải phía trên để lưu.

4. Hiệu chỉnh team.

Để thay đổi tên của team hiện tại, bạn có thể nhấn vào mục này. Nhập tên mới cho team, sau đó bạn nhấn Cập nhật để thay đổi.

5. Quản lý thành viên.

Tại mục Quản lý thành viên, bạn có thể xem được tổng số các thành viên đang có trong team của bạn. Dấu sao đỏ thể hiện thành viên đó đang là chủ team, chủ tài khoản.

Nếu bạn là chủ tài khoản, bạn có thể cấp quyền cho một thành viên khác làm admin team, để hỗ trợ bạn quản lý team đó.

Lưu ý: Sau khi đã thêm quyền admin, thành viên đó sẽ có toàn quyền trong team đó với tất cả các kế hoạch, tương tự như chủ team.

Tại vị trí thành viên bạn muốn set quyền admin, bạn nhấn vào mục "Thành viên" hoặc dấu tam giác bên cạnh, chọn "Admin".

Hệ thống sẽ thống báo yêu cầu xác nhận thêm quyền admin, bạn nhấn "Đồng ý".

Sau khi đã thêm quyền admin thành công, tại vị trí của thành viên đó sẽ có dấu sao màu vàng.

Ngược lại, để bỏ quyền Admin của thành viên, bạn cũng vào Quản lý thành viên, nhấn vào mục "Admin" của thành viên đó và thay đổi thành "Thành viên".

6. Tìm kiếm.

Tại mục "Tìm kiếm", bạn có thể tìm theo tên team và tên kế hoạch. Nhập tên team hoặc kế hoạch cần tìm vào ô, hệ thống sẽ liệt kê những kết quả tương thích nhất cho bạn.

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated