Hướng dẫn cấp quyền admin team và xóa quyền admin team

1. Hướng dẫn cấp quyền admin team

Có 2 cách để cấp quyền admin team cho nhân viên trong workspace của bạn (Lưu ý khi cấp quyền admin cho nhân viên >>nhân viên đó sẽ có quyền điều chỉnh, tham gia mọi hoạt động trong team đó)

  • Cách 1: Cấp quyền admin team từ giao diện workdone (để có thể cấp quyền admin team cho nhân viên thì bạn phải là chủ workspace trong workdone)

  • Cách 2: Cấp quyền admin team từ giao diện workadmin (quyền ở workadmin không liên quan gì với workdone - để có thể cấp quyền admin team cho nhân viên trong workadmin thì bạn phải lả chủ workspace trong workadmin)

2. Hướng dẫn xóa quyền admin team

B1: Từ giao diện workdone.myxteam.vn, click chọn biểu tượng bánh răng (bạn phải là admin team thì mới nhìn thấy được biểu tượng bánh răng team đó) trên một team mà bạn muốn xóa quyền thành viên đó, sau đó vào mục quản lý thành viên team

B2: Chọn biểu tượng 3 chấm ngang nằm góc trên bên phải tên thành viên mà bạn muốn xóa quyền, sau đó chuyển quyền thành viên đó thành "Quyền thành viên" là đã xóa quyền Admin team của thành viên đó (sao vàng)

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated