Làm sao có thể quản lý được việc Bạn đã giao đi và tình trạng hiện tại của chúng ?

Khi bạn giao việc cho nhân viên nhưng không biết rõ tình trạng nhân viên đó có hoàn thành công việc đúng tiến độ hay không hay quá hạn, chưa làm ?

Để kiểm tra việc đó ta có 2 cách xem:

Cách 1: Vào tài khoản của mình.

Cách 2: Vào Team/Kế Hoạch hay xem việc của nhân viên.

CÁCH I: VÀO TÀI KHOẢN CỦA MÌNH

Truy cập vào link: https://workdone.myxteam.com/dashboard/mytask/table

Hoặc trên màn hình vào biểu tượng Việc của tôi / Table View / Chọn tính năng được tạo bởi tôi sau đó tiến hành bộ lọc theo thời gian cần biết.

CÁCH 2: XEM GIÁN TIẾP:

  1. Xem hoạt động của toàn bộ TEAM.

  2. Xem hoạt động của một dự án ( KẾ HOẠCH ).

  3. Xem hoạt động của một nhân viên cụ thể.

I. XEM HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀN BỘ TEAM:

Ta vào biểu tượng xem thông tin workspace hình bảng excel trên TEAM :

Hệ thống sẽ chuyển đến màn hình workspace như hình bên dưới:

Kế tiếp ta chọn Bộ lọc và chọn nhân viên cần kiểm tra trong dự án hay phòng ban:

Tiếp đến chọn các trạng thái cần kiểm tra.

II. XEM HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀN BỘ KẾ HOẠCH:

Vào kế hoạch hay dự án cần xem, chọn Table view và bộ lọc như hình. Tiếp đến chọn các trạng thái cần xem và nhân viên cần xem:

III. XEM HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NHÂN VIÊN:

Bạn chọn biểu tượng Danh bạ, sau đó tích chọn vào nhân viên bạn muốn xem:

Ở màn hình công việc của thành viên đó, bạn có thể xem theo 2 dạng, 1 là dạng Table View (dạng cột excel), 2 là dạng Calendar View (xem theo lịch). Ngoài ra, bạn cũng có thể lọc các công việc theo từng trạng thái công việc:

Chúc bạn thành công với myXteam

Last updated